Privacy verklaring

Laatst aagepast op: 27-04-2020

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Pedicure Praktijk Rieneke aan (hierna: “Verantwoordelijke”).

Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan het A.S. Talmaplein 15, 8802RW te Franeker en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder KvK-nummer 01165989.

Wij zijn ons bewust van de rol die wij innemen volgens de “Wet Bescherming

Persoonsgegevens” en AVG.

In deze verklaring leggen wij aan u uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en wat we met deze gegevens doen. Lees daarom deze verklaring zeer zorgvuldig door.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. De privacyverklaring verklaart samen met onze algemene voorwaarden hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring dient u de website te verlaten. 

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. 

Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27-04-2020.

 

 1. Welke informatie verzamelen wij van u?
  Bij het invullen van het contactformulier op onze website (voor het stellen van een vraag) zal worden gevraagd om uw naam en e-mailadres.

 2. Wat doen wij met de persoonlijke informatie die wij hebben verzameld?
  Wij gebruiken de persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
 • Doordat wij uw persoonlijke gegevens als naam en e-mailadres hebben, kunnen wij contact met u opnemen ingeval van vragen of voor het maken van een afspraak voor het behandelen van voeten.
 • De mailgegevens worden gebruikt t.b.v. directe communicatie.
 • Indien u telefoongegevens doorgeeft via de website, kunnen deze worden gebruikt voor directe communicatie.
 • Gegevens m.b.t. de gezondheidstoestand worden als gevoelige informatie behandeld. Hiervoor hanteren we een strikt geheimhoudingsbeleid. Omdat het nodig kan zijn deze gegevens met aanpalende beroepsbeoefenaars te delen (denk aan huisarts, podotherapeut, specialist, praktijkondersteuner, verpleegkundige, wondverpleegkundige) wordt u voor aanvang van de behandelinggevraagd het formulier “Toestemming gegevensverwerking” te ondertekenen. Hierin wordt beschreven met wie deze informatie kan worden gedeeld, de bescherming van deze gegevens, het recht op inzage en verwijdering van de gegevens.
  Dit formulier wordt digitaal opgeslagen, Het origineel ontvangt u terug. 
 1. Verwijzingen naar andere website
  Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die gelinkte website of voor de privacyverklaring op die gelinkte website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 
 1. Doorgifte aan bewerkers en derden
  De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. 
 1. Beveiliging
  Wij begrijpen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk is en wij zullen uw persoonlijke informatie beschermen in lijn met onze normale procedures alsmede de wettelijke verplichtingen. Zo hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 
 1. Uw privacyrechten
  U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de “Wet bescherming persoonsgegevens”. Tevens kunt u een overzicht bij ons opvragen en vragen om gegevens te wijzigen of verwijderen door een e-mail te verzenden naar info(at)pedicurefraneker(punt)nl of door een brief te sturen naar:
  Pedicure Praktijk Rieneke
  A.S. Talmaplein 15
  8802RW Franeker

TIJDELIJKE KLANTENSTOP

In verband met de aanhoudende drukte kan ik helaas de komende tijd geen nieuwe klanten aannemen. Afspraken met bestaande klanten gaan uiteraard wel gewoon door.